Worst preuvenement

In samenwerking met het bevriende Hemaworstgenootschap uit Deventer hield de soos in maart 2004 een rookworst preuvenement bij Café Joh. Boerhof. Van vijf verschillende rookworsten moest worden bepaald welke de beste, dan wel de lekkerste was. Voorwaar geen gemakkelijke opgave, helemaal niet in aanwezigheid van dit kundige Hemaworstgenootschap. Het worstfestijn vond plaats bij ons onderkomen in Café Joh. Boerhof. Aangezien een worst moet plonzen ontbraken de nodige vloeibare versnaperingen uiteraard niet. Voorafgaand aan de proeverij werd een lied gezongen:

Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei
Jawohl mein Schatz es ist vorbei
Doch du must nicht traurig sein
Dus bist ja nicht lang' allein
Denn Alles hat ein ende nur die Wurst hat zwei
Mein schatz es is vorbei. Ja!

Hans Lammers, de voorzitter van het genootschap, vertelde over hun activiteiten en de eisen die gesteld mogen worden aan een goede en smaakvolle rookworst:

Eerste indruk
Gelet wordt op hoe de worst eruitziet en of deze uitnodigt om te worden gesoupeerd. Ook de kleur is bepalend voor de herkenbaarheid van de worst als zijnde een fabrieksproduct of een ambachtelijke creatie.

Kleur
Gelet wordt op het timbre van de kleur en de aanwezigheid van onduidelijke vlekken. Is er een fraaie schakering van kleuren of maakt het geheel een rommelige indruk.

Rookpunten
Bij rookworsten is altijd een rookpunt aanwezig. Deze bevindt zich aan de bolle ronding van de worst. Als de worst aan het touwtje hangt zit het rookpunt aan de onderzijde. De aanwezigheid van een rookpunt duidt op het feit dat de worst inderdaad een rookproces heeft ondergaan. Soms worden essences (smaakstoffen) toegepast die een rooksmaak creëren. Het mag duidelijk zijn, dat is géén echte rookworst.

Aroma
Het aroma van de worst wordt in koude toestand én na au-bain-marie ge-inhaleerd.

Spattingscoëfficiënt
Dit betreft de kracht van het opspatten van de worstsappen wanneer de worst wordt aangesneden. De hoogte van de sapspat wordt nauwkeurig gemeten.

Stevigheid
Hierbij wordt gelet op de diverse kenmerkingen van de vulling (uiterlijke waarneming, veerkracht en verkauwbaarheid). Gekeken wordt of de worst bij het aansnijden enige weerstand biedt.

Sap-percentage
Het betreft hier het percentage sappen ten opzichte van het vleesgehalte.

Smaak
Hierin onderscheidt de jury zich met de gestandaardiseerde uitdrukking dat er over smaak niet valt te twisten. Het genootschap is van mening dat daarover juist duidelijk getwist moet worden, desnoods te vuur en te zwaard.

Oprispingstijd
Na hoeveel minuten komt de eerste oprisping en wordt hierbij de smaak opnieuw beleefd? Ook hierbij worden zeer kritisch opgestelde toetsingscriteria toegepast.

Huigvriendelijkheid van een oprisping
Hierbij wordt aandacht besteed aan de al of niet opgewekte maagzuren die met de oprisping mee naar boven kunnen komen en die de huig zouden kunnen irriteren.

Na het theoretische gedeelte begonnen alle aanwezige heren met de preuverij van vijf worsten van verschillende makelaardij en prijs. De smaakpapillen waren niet bij alle soosleden even goed ontwikkeld. Slechts twee heren (de heren Samson en Van Breukelen) wisten alle worsten goed te duiden. Zij werden door het Hemaworstgenootschap onthaald op een diner in het Hemarestaurant.

Om alles eerlijk te laten verlopen bestond de jury uit twee leden van het Hemaworstgenootschap. Met hun objectiviteit was de officiële uitslag van de smaaktest als volgt:

1. Hemaworst (prijs: dagprijs) > 100 punten;
2. Keurslager Harmsen rookworst (prijs: fl 2,89) > 103 punten (afgerond naar 99 punten!);
3. Plus rookworst, type Brabant (prijs: fl 0,45) > 90 punten;
4. Unox rookworst (prijs fl 2,19) > 89 punten;
5. Aldi Geldersche rookworst (prijs: fl 0,67) > 80 punten.

Naschrift van Regent Eilerts aan het Hemaworstgenootschap:

Geachte heren van het Hemaworstgenootschap,

Allereerst bij deze onze hartelijke dank voor jullie presentatie vrijdag jl. Wij vonden het zeer geslaagd. Wij kunnen wellicht nog een bruikbare aanvulling geven op al jullie onderzoeken betreffende de rookworst. Vooral daar waar het gaat om de factor oprispingstijd.
Een prominent lid van onze sociëteit behaalde een (record?) oprispingstijd van maar liefst ca 6 uur! Om 03.00 uur in de nacht van vrijdag op zaterdag werd genoemd lid wakker van een onrustig gevoel in de darmen. Kort daarop kwam de gezamenlijke oprisping van alle 5 worsten. Bij alle worsten werd  een aanzienlijke verhoging van de spattingscoëfficiënt geconstateerd. Volgens de onderzoeker was er echter bij geen van de onderzochte worsten ook maar enige sprake van huigvriendelijkheid.
Aan de volgorde waarop de oprispingen in het toilet vielen kon nagegaan worden dat met name de Hema worst wel zeker het mooiste van kleur was gebleven. Het vel was als zodanig nog wel enigszins herkenbaar, doch van knakken was weinig sprake. Zelfs na grondig speurwerk was ook het rookpunt niet meer herkenbaar. Bij deze 6 uurs-oprisping werd significant aangetoond dat geur en smaak de minst constante factoren blijken te zijn.

Groet, namens Herensociëteit v/h De Nutsneut,

Eilerts, Regent

Het Hemaworstgenootschap vindt u hier.

Vorige pagina: Heren hangen aan hekken
Volgende pagina: Werelddierendag