Plantsoenonderhoud, renovatie grasmat, 2004

In het voorjaar van 2004, zeven jaar na de opening van het Willy Dobbeplantsoen in 1997, vinden de Regenten het de hoogste tijd de grasmat van het plantsoen aan te pakken. Onkruid, klaver en paardenbloemen verdringen het gras volledig en het opnieuw aanleggen van de grasmat is de enig juiste oplossing.

De drie Regenten en de Assistent-Regent, aangevuld met Hoofd Flora- en Faunabeheer Willy Dobbeplantsoen Harry de Jong, pakken het grondig aan. Zoden worden gehaald in Diepenveen, de beroerde grasmat en de bankjes waren al eerder verwijderd, de grond wordt ge-egaliseerd en de nieuwe zoden worden gelegd. Een dag werk, maar het resultaat is uitstekend.
De opnieuw geverfde bankjes (dank Willem Harleman!) zijn een week later teruggeplaatst (dank Gerard Diepman!) en met de nieuwe grasmat kan het Willy Dobbeplantsoen weer een groot aantal jaren mee. Foto's: Gerhard Aberson.Alle foto's van de renovatie treft u aan in de Gallery.