25 jaar soos, 4 april 2011

Op maandag 4 april 2011 bestond de Herensociëteit v/h De Nuts Neut exact 25 jaar, wat die avond met Regenten, leden, Beschermvrouwe Hermine, oud-lid Jan Verhoeven uit het Brabantse land én oud-Regent Gerhard Aberson (leuk dat jullie er waren, Hermine, Jan en Gerhard!) gevierd werd waar 't in 1986 allemaal begon: Restaurant 't Veerhuys, het vroegere Café Boeve.

Speciaal voor deze gelegenheid plaatsten Margriet en Robert, de eigenaars van 't Veerhuys, de grote tafel van Bertus Boeve net als vroeger voor de toog, waren er toespraken van Regent Eilerts en Regent-Senior Beumer en droeg Ambassadeur Bosch een fraai biergedicht voor. Natuurlijk werd er uitgebreid geproost met het inmiddels gerijpte jubileumbier dat eind januari 2011 werd gebrouwen door een aantal leden van de soos bij Brauerei Bosch in Bad Laasphe (D) en dat na rijping door Anton Bosch en Sjoerd Kuipers "vanachter de vijandelijke linie's werd teruggehaald naar Olst". 


Gerhard Aberson (m.), oud-Regent en mede-oprichter van de soos in geanimeerd gesprek met Piet Peters.

Margriet en Robert Verheij ontvingen uit handen van Regent-Senior Marinus Beumer een fraai schilderij van de Olster kunstenaar Jan van Dijk, die een detail van het aanzicht van de serre van café Boeve mooi wist weer te geven. Het schilderij was in vroeger tijden in het bezit van Bertus Boeve, eigenaar van Café Boeve, die het schilderij van de herensoos bij het afscheid van café Boeve op 14 juli 1989 cadeau kreeg. Na de dood van Bertus kwam het schilderij na enige familiare omzwervingen op verzoek van de familie van Bertus in het bezit van Marinus Beumer, waar het jarenlang in zijn woonkamer hing. Marinus schonk op zijn beurt het schilderij tijdens het 25-jarig jubileum aan Robert en Margriet van 't Veerhuys, het voormalig café Boeve. Het schilderij is weer thuis.   


Op 14 juli 1989, tijdens de laatste sociëteitsavond bij Bertus Boeve, overhandigde Regent Aberson het schilderij aan aan Bertus.


Marinus Beumer (m.) schonk het schilderij van Bertus Boeve op 4 april 2011 aan Robert en Margriet van 't Veerhuys.

Het jubileumbier kreeg na een stemming onder de aanwezige leden de naam "Botschafter" (Duits voor Ambassadeur), daarmee genoemd naar de initiatiefnemer van dit zelfgebrouwen bier: Anton Bosch. Adjudant Kuipers keek toe op een correcte procedure tijdens het tellen van de stemmen en zag dat het goed was.
De brouwers bleken buitengewoon goed werk te hebben geleverd. Uiterlijk, geur, gisting, smaak en afdronk van het Botschafterbier werden door de leden als buitengewoon goed beoordeeld. Kreten als "dit bier doet het huigje van pure vreugde klapperen" en "de smaakpapillen zijn voorlopig niet kalm te krijgen" deden opgeld. Het officiele "Brauprotokoll" met de waarden van het bier treft u hier aan. Brouwers, bedankt!


De brouwers van het Botschafterbier bijeen. Achter, v.l.n.r. de heren Brink, Beltman, Kuipers, Ten Have en Roetgering. Voor, v.l.n.r. de heren Bosch, Feith (G.) en Schmitz. Vergeet de zich tussen het gezelschap wurmende wethouder Hekking uit Juinen geheel achteraan, hij behoort niet tot de brouwers. 


Het Botschafter bier werd bevrijd uit de vaten.

De Grote Voorheen De Nuts Neut Quiz bracht boven water wie de meeste kennis van 25 jaar herensoos in huis had. De heer J.J.A.M. Oerlemans (wij kennen hem als Sjef en daarnaast als praktiserend lid van de HPO, afdeling Middel) wist na een verwoede strijd met Ambassadeur Anton Bosch de eerste plaats in de wacht te slepen. Daarmee verdiende Sjef de titel "Rechterhand van de Directeur van de Kemmestichting, het Wetenschappelijk Bureau i.o.". De titel werd bevestigd met een fraaie oorkonde.
Het werd voor sommigen nog een latertje, die nostalgische maandagavond bij 't Veerhuys.

Airplay Radio zette een schrijven op hun website en Stentor-journalist Matthijs Oppenhuizen tenslotte, wijdde er een fraai artikel aan in de Stentor, editie Salland.    

 

Finale van De Grote Voorheen De Nuts Neut Quiz, Anton Bosch (foto boven) versus de latere winnaar Sjef Oerlemans (foto onder). Met de messen op tafel is Adjudant Kuipers uiteraard in opperste staat van paraatheid.

..."Bevordering van onderling gezellig verkeer en bevordering van het welzijn van Heren"... ...Het trotseren van de emancipatie-golf tot in lengte van dagen"... Beschermvrouwe Hermine is boven elke verdenking verheven!


Vorige pagina: Julianaboom
Volgende pagina: 25 jaar soos, jubileumavond