Print deze pagina

Sipbokaal, archief

De Sipbokaal is door de Herensociëteit v/h De Nuts Nut in 2008 ingesteld en wordt op voordracht van een vakbekwame jury onder aanvoering van naamgever Sip Lubbers (die meer dan een kwart eeuw correspondent was voor de Stentor), jaarlijks uitgereikt aan een persoon of groep van personen die zich positief hebben onderscheiden in of voor Olst en daarmee spraakmakende artikelen in de media hebben behaald. De jury die bepaalt wie de winnaar van de Sipbokaal wordt, bestaat uit de heren Lubbers, Bosch en Eilerts.

2018

De Sipbokaal over het jaar 2017 is op 9 maart 2018 tijdens de Kerstviering bij Café-Restaurant Bijsterbosch te Welsum uitgereikt aan de Zwolse regisseur Jolmer Versteeg van Theatergroep De Jonge Honden voor zijn “Operatie IJssellinie”. De naamgever van de bokaal, Sip Lubbers reikte de bokaal uit en droeg het juryrapport voor.

Foto: Gerard Feith.

 Juryrapport 2018 Sipbokaal 

"Als je als Olstenaar voor meer dan de helft van het jaar in het buitenland verblijft, dan mis je af en toe belangrijke dingen die in de gemeente Olst gebeuren. Zo miste ik veel van het nieuws rondom een kunstproject dat vorig jaar in onze gemeente plaats vond: het openlucht-theaterstuk over de IJssellinie. Sterker nog, ik was niet in de gelegenheid om er heen te gaan. Jammer, maar het zij zo. De regionale pers heeft veel aandacht besteed aan het stuk zelf, maar heeft ook veel lezenswaardige informatie gegeven over het hoe en waarom van de IJssellinie. Zo werden de lezers zich bewust van een bijzondere periode in de Olster geschiedenis. Dit is mede de reden dat , ondanks de wat mindere weersomstandigheden het zowel qua bezoekersaantallen als qua uitvoering een zeer groot succes is geweest.
Het theaterstuk werd uitgevoerd door het theatergezelschap De Jonge Honden onder de bezielende leiding van  een leerkracht van  het voortgezet onderwijs in Wijhe. Reden genoeg voor ons om Jolmer Versteeg te eren met de Sipbokaal 2017." Tot zover Sip Lubbers.

En dan was er natuurlijk weer de traditionele, maar o zo on-conventionele toespraak van burgemeester dan wel Beschermheer Ton Strien. U vindt 'm HIER

2017

De Sipbokaal over het jaar 2016 is op 10 maart 2017 tijdens de Kerstviering bij Café-Restaurant Bijsterbosch te Welsum uitgereikt aan Gosse Jongstra uit Olst. Het was dit jaar de tiende keer dat de bokaal werd uitgereikt. Normaliter is het Sip Lubbers die het juryrapport voorleest, en is het burgemeester Ton Strien die de bokaal, met fraaie speech, aan de winnaar overhandigt. Helaas moest Ton door een ernstig lichamelijk ongemak dit jaar verstek laten gaan. Het was daarom Sip die de bokaal aan Gosse overhandigde. En de speech van Ton Strien, die houden we hopelijk nog te goed! 

Tekst juryrapport m.b.t. uitreiking Sipbokaal over het jaar 2016, door Sip Lubbers:

Een enkele keer is het toekennen van de Sipbokaal een inkoppertje en dat geldt ook dit jaar. De jury heeft unaniem besloten om Gosse Jongstra deze zeer gewaardeerde prijs toe te kennen.
Gosse woont aan de Eikelhofweg aan de rand van Boskamp. Veel Olstenaren, maar ook veel mensen van buiten Olst, kennen de weelderige tuin van Gosse omdat hij jarenlang achtereen een expositie van Afrikaanse beelden in deze tuin hield.  Gosse, een geboren Fries, is al vele jaren  actief in het Olster culturele leven.                                                           
In december vorig jaar hebben er nogal wat artikelen in regionale bladen gestaan vanwege zijn initiatieven om in de kerk van Wesepe klassieke concerten te realiseren. Alleen daarmee verdient hij eigenlijk al de Sipbokaal. Maar er is meer. Gosse is ook een verdienstelijk columnist. Ooit schreef hij een alleraardigst artikel in de Volkskrant over de Boskampse hanenkraaiwedstrijden.
Ook heeft hij een serie artikelen gepubliceerd in de Huis aan Huis over de opleiding van hulphond Thimo, waar hij een aandeel in had.
En nu, als klap op de vuurpijl schrijft Gosse regelmatig boeiende columns in Huis aan Huis onder de titel “Fri(e)s op de Boskamp”. Hij beschrijft hierin op een leuke, aantrekkelijke wijze de dingen die hem bezig houden, vaak met betrekking tot  onze gemeente. 
Gosse van harte gefeliciteerd!

Naamgever Sip Lubbers (links) overhandigt de Sipbokaal aan Gosse Jongstra.


2016

Burgemeester Ton Strien reikte met juryvoorzitter Sip Lubbers de (negende) Sipbokaal uit aan Gerhard Aberson. Gerhard ontving de bokaal wegens het op fraaie wijze op de kaart zetten van Olst met een mooie pagina (Herinner je Olst) op Facebook, die door vele mensen wordt gevolgd, tot in het verre buitenland toe. Er wordt veel en leuk op gereageerd. Enige tijd geleden heeft Gerhard ook de Facebook-pagina "Herinner je Wijhe" opgezet, waar eveneens vele reacties op verschijnen. 

Juryrapport m.b.t. uitreiking Sipbokaal over het jaar 2015, door Sip Lubbers:

Onder leiding van Sip Lubbers is v.w.b. het jaar 2015 een keuze gemaakt uit de drie genomineerden die door de naamgever van de bokaal werden aangedragen. Unaniem werd dit jaar gekozen voor Gerhard Aberson, die in het afgelopen jaar zijn Facebook-pagina “Herinner je Olst” zag uitgroeien tot een bijzonder populaire pagina voor vele (oud) Olsternaren. Daarop brengt Gerhard Aberson dagelijks oud- en nieuw nieuws. Gerhard is niet alleen de brenger van het (oude) nieuws, hij was onlangs ook nog zelf het onderwerp van het nieuws, toen uit een artikel in de Stentor bleek dat hij ook de man is achter de nieuwe Facebook-pagina "Herinner je Wijhe”. Toch wel bijzonder dat een geboren en getogen Olsternaar met zoveel kennis van zaken de Wijhenaren weet te informeren over hun dorp.

Gerhard Aberson. Deze gepassioneerde heer in alles wat er in Olst gebeurt is de laatste tijd actief op internet met zijn Facebook-pagina “Herinner je Olst”. Gerhard plaatst op zijn pagina dagelijks één of meerdere foto’s die betrekking hebben op Olst. Mensen kunnen daar kennis van nemen, maar ze kunnen er ook op reageren. Het wordt dagelijks door zeer vele (oud)-Olsternaren bekeken.

De foto’s zijn altijd door Gerhard Aberson voorzien van de nodige wetenswaardigheden, dikwijls met een humoristische ondertoon. Het zijn in principe foto’s van oud-Olst, maar Gerhard Aberson plaatst daarbij meestal wel een link met het heden, waardoor het zelfs nieuwswaarde krijgt. Als het Sinterklaastijd is, dan plaatst Gerhard foto’s van Sinterklaasintochten uit vervlogen tijden. Als er weer iets in de krant staat over de sanering van het Olasfa-terrein, dan plaats hij foto’s van de asfaltfabriek in bedrijf in de jaren ‘60. Zo ging dat ook onlangs toen er nieuws was omtrent de Bökkers Mölle en Abdij Sion. Daarnaast doet Gerhard op zijn Facebook-pagina ook verslag van hedendaagse evenementen, zoals de jaarmarkt, de Appelloop en in december nog de kerstmarkt. 

Voor de toekenning van de Sip-bokaal dient er een verband te zijn met de geschreven pers. Dat is essentieel voor deze onderscheiding. Dat hoeft echter geen “papieren" nieuws te zijn. Niet iedereen is er blij mee dat de digitale krant de papieren krant dreigt te doen laten verdwijnen, maar de nieuwsvoorziening via internet is wel “geschreven”. Als zodanig voldoet de Facebook-pagina van Gerhard Aberson dan ook geheel aan de criteria voor het toekennen van de Sipbokaal.

V.l.n.r.: Gerhard Aberson, Sip Lubbers, burgemeester Ton Strien. Foto: Gerard Feith.De Stentor, editie Salland, d.d. 12 maart 2016.

2015
In het goedgevulde café van Eettapperij Bijsterbosch te Welsum ontving Arie Hemmen op vrijdag 13 maart de Sipbokaal. De (wissel) bokaal werd volgens traditie uitgereikt tijdens de jaarlijkse Kerstviering van de Herensociëteit voorheen De Nuts Neut. Burgemeester Ton Strien, die ook dit jaar weer een gedegen studie had gemaakt van het het reilen en zeilen van de soos zoals bleek uit zijn toespraak, reikte de bokaal uit. De man waarnaar de bokaal is vernoemd, oud-journalist Sip Lubbers, maakte het juryrapport bekend. 

Voor het artikel in De Stentor klikt u HIER, voor de toespraak van burgemeester Ton Strien klikt u HIER en het juryrapport treft u HIER aan. 


Foto: Gerard Vrakking.

2014

OLST/WELSUM – Bloemen bloeien, lammeren in de wei en voorjaarstemperaturen. In dat decor vierde Herensociëteit voorheen De Nuts Neut uit Olst op 14 maart het jaarlijkse kerstfeest. Traditiegetrouw stonden in eettapperij Bijsterbosch in Welsum borden met dampende stamppot, was het café volledig in kerstsferen en wensten de tientallen heren elkaar zalig kerstfeest. Ook traditie is dat tijdens dit kerstfeest de Sipbokaal wordt uitgereikt, dit keer aan kinderboerderij De Vijverhof uit Olst. Bestuurslid Lammy Tabak nam de bokaal in ontvangst na een gloedvolle toespraak van burgemeester Ton Strien.


Burgemeester Ton Strien reikt de bokaal uit aan Kinderboerderij De Vijverhoek, vertegenwoordigd door de bestuursleden Anton Lokate, Gea Balder en Lammy Tabak.

Volgens de herensociëteit heeft De Vijverhof het afgelopen jaar het meest voor lezenswaardig nieuws uit Olst gezorgd. Onder meer door de diefstal van de zes alpaca’s. „Maar vanwege zoiets wil je natuurlijk niet genomineerd worden.” Wel schakelde De Vijverhof bewust de pers in, in een poging de alpaca’s terug te krijgen. „Dat leverde niet alleen boeiende artikelen op, ook vergrootte het de band met de Olster bevolking.” Wonder boven wonder kwamen de alpaca’s terug. Het vermoeden is dat de publiciteit de dieven benauwd maakte. „Dat Lammy Tabak een verslaggever van Radio 1 te woord stond en met de verslaggever even naar het Willy Dobbeplantsoen wandelde om ook uitleg te geven over dit bijzondere plantsoentje laat zien dat De Vijverhof in hun grootste ellende ook nog denkt aan de promotie van Olst.” Daarnaast liet De Vijverhof ook van zich horen via de pers toen de subsidie dreigde te worden ingetrokken. „Het is duidelijk dat De Vijverhof het belang van plaatselijke en regionale geschreven pers inziet”, aldus de jury. (Tekst met dank overgenomen van Matthijs Oppenhuizen/De Stentor, uitgave d.d. 8 maart 2014).

Alweer een aantal jaren is het Arnold Kuiper te, jawel, Lichtenvoorde, die met grote zorg en nauwkeurigheid de inkomsten en uitgaven van de sociëteit beheert en de Regenten met raad en daad financieel bijstaat. Hoogste tijd voor een titel. Arnold ontving de titel Muntmeester met de bijbehorende oorkonde en hét koffertje om zijn financieel overzicht te kunnen presenteren op de tweede vrijdag in januari. 


Marinus Beumer (l), verblijdde Arnold Kuiper met titel, koffertje en oorkonde.

Meer foto's (aangeleverd door Reint Eilerts en Arnold Kuiper) van de avond vindt u in het Fotoalbum, HIER

De Huis aan Huis van 12 maart berichtte eveneens over de avond, hier

2013
Op vrijdag 8 maart 2013 is de Sip-bokaal uitgereikt aan Mathijs Zwijnenberg en zijn vader Bernhard van drukkerij/uitgeverij De Kroon. Zij krijgen deze bokaal omdat zij het weekblad "de Huis aan Huis" een nieuwe impuls hebben gegeven. De uitreiking gebeurde in Eettapperij Bijsterbosch in Welsum, waar de leden van de herensociëteit traditiegetrouw kerst vieren.
„Mathijs en Bernhard Zwijnenberg hebben het aangedurfd om in deze economisch onzekere tijd het klassieke plaatselijke sufferdje te transformeren tot een zeer lezenswaardige weekkrant volgens een nieuw format, op een nieuw tabloidformaat en met een nieuwe lay-out”, aldus het juryrapport. Burgemeester Ton Strien was ook dit jaar weer bereid de prijs uit te reiken en deed dat wederom met een humorvolle, weergaloze speech
Ronald Lutgerhorst was zo moedig om in aanwezigheid van de burgemeester, het College van Regenten en de leden van de soos een ondeugend gedicht voor te dragen als laatste toets om het lidmaatschap van de soos te kunnen verkrijgen. Ronald had zijn gedicht zélf geschreven en er delen uit de tradities van de soos in verwerkt. Het gedicht werd dan ook buitengewoon gewaardeerd, waarmee we Ronald als volwaardig lid hartelijk welkom heten. 
Thijs Poelhekke, Membre d'Honneur, droeg voor uit eigen werk en improviseerde er wat op los, waarna de meningen verdeeld waren over wat wél en wat niét gezegd kan worden. Het was een héérlijke kerstavond. 

Tekst (gedeeltelijk overgenomen): Matthijs Oppenhuizen/De Stentor. Het gehele artikel in de Stentor, editie Salland, d.d. 9 maart 2013 treft u hier aan. Foto: Reint Eilerts.2012

Matthijs Oppenhuizen is nog maar twee jaar werkzaam op de redactie Salland, met name voor de gemeente Olst-Wijhe. Maar lang genoeg om een 'verpletterende indruk' te maken op de jury van de Sip-bokaal.
Burgemeester Ton Strien reikte de prijs vrijdag 9 maart 2012 uit tijdens de traditionele kerstviering bij horecabedrijf Bijsterbosch in Welsum. Natuurlijk met bijpassende humoristische speech. De jury van de Sip (Lubbers)-bokaal, die is vernoemd naar de legendarische lokale correspondent van het Sallands Dagblad, is van mening dat de nieuwsvoorziening uit Olst bij Oppenhuizen in prima handen is en dat hij inziet dat je in Olst eigenlijk alleen meetelt als je lid van de Heerensoos bent. Oppenhuizen, hoewel woonachtig in Deventer, voelt prima aan wat er in Olst leeft en heeft 'al die Raaltenaren op de redactie' ervan kunnen overtuigen dat Salland uit méér bestaat dan alleen Raalte, schrijft de jury.
De kerstviering van Voorheen de Nuts Neut was extra feestelijk omdat die voor de 25ste keer op de tweede vrijdag van maart werd gehouden.


Tekst: Harry Brink, foto: Bob Bakker. Met dank aan de Stentor.

2011
Op vrijdag 8 april 2011 ontving Driek Ter Beek met een fraaie speech de Sipbokaal 2011 uit handen van burgemeester Ton Strien. Het juryrapport werd voorgelezen door Regent Eilerts. De uitreiking van de bokaal vond plaats bij Eettapperij Bijsterbosch te Welsum, waar de Herensociëteit v/h De Nuts Nut haar traditionele Kerstdiner hield én het 25-jarig jubileum vierde.

Driek ter Beek was in 2010 de stuwende kracht achter de promotie van de Olster weekmarkt, wat resulteerde in een finaleplaats bij de verkiezing van de beste kleine weekmarkt van Nederland. Dat leidde tot veel media-aandacht voor Olst. Daarnaast is Driek ter Beek buitengewoon actief in het verenigingsleven in Olst en omgeving. Hier een artikel in de digitale Stentor, editie Salland.2010

De Sipbokaal 2010 is gewonnen door amateurhistoricus Jan Hilferink. Hij ontving de bokaal uit handen van burgemeester Ton Strien van de gemeente Olst-Wijhe tijdens de kerstviering van Herensociëteit v/h de Nutsneut in Eettapperij Bijsterbosch te Welsum. Jan Hilferink heeft een groot aantal boeken op zijn naam staan, met name over de geschiedenis van Olst.2009
Burgemeester Ton Strien van de gemeente Olst-Wijhe reikte de Sipbokaal 2009 uit aan Ron Vermaning (van Plus-supermarkt te Olst) in Eettapperij Bijsterbosch te Welsum. In het juryrapport van dit jaar staat dat Ron Vermaning keer op keer van zich doet spreken in verband met tal van activiteiten die hij voor de Olster gemeenschap organiseert. Een Pietenhuis, een fietstoer, een optreden van Shantykoren en zo meer. Vermaning was (samen met enkele andere ondernemers) de stuwende kracht in de organisatie die de (overdekte) kunstijsbaan op het Kerkplein realiseerde. Grote maatschappelijke betrokkenheid bewees Ron Vermaning met de introductie van de enige echte Olster Kruidkoek. Deze koeken kunnen verkocht worden door Olster verenigingen of stichtingen. De koekverkoop leverde het afgelopen jaar een flinke financiële steun aan de Stichting Kinderboerderij de Vijverhof en het koor Nobiz.2008
Zeventien heren waren bij café Joh. Boerhof in Olst getuige van de eerste uitreiking van de eerste Sipbokaal. De jury besloot unaniem dat voor 2008 deze eer te beurt viel aan de Herensociëteit v/h De Nuts Neut. Jawel!
In 2007 verschenen er over deze sociëteit bijzonder lezenswaardige artikelen in de diverse kranten, aldus de jury. Ondermeer over een 250ste sociëteitsavond, over een varend ontbijt op een veerpont en over het tienjarig bestaan van het befaamde Willy Dobbe-plantsoen. De wisselbokaal staat in café Boerhof tot de volgende uitreiking, volgend jaar. De Regenten van de soos trakteerden de aanwezige heren op gevulde koeken met roze glazuur. Sip Lubbers bood ieder een sigaar uit eigen doos aan.

Regent Beumer (links) ontvangt de Sipbokaal uit handen van Sip Lubbers, de naamgever van de bokaal.
Tekst en foto: De Stentor.
Vorige pagina: Sipbokaal
Volgende pagina: Groen Gala