Actueel!


Kerstfeest 2023


Op vrijdag 10 maart 2023, onder winterse omstandigheden, togen we traditiegetrouw ook dit jaar weer naar Café-restaurant Bijsterbosch te Welsum om het kerstfeest te vieren. Wegens (ook) de uitreiking van de jaarlijkse (en dit keer laatste) Sipbokaal waren niet alleen de reguliere herenleden, maar ook een aantal vroegere Sipbokaal ontvangers aanwezig. Het was als vanouds gezellig! We danken de heren die het café omtoverden tot een schitterende kerstambiance en met name Anton Bosch voor zijn initiatief het kerstfeest op te pakken. 

Sipbokaal Kerst 2023_B

IMG_7522

IMG_7530

IMG_7524

IMG_7535
------------------------

Belangrijke mededeling. 

Met name na de coronaperiode lijkt het animo voor de maandelijkse ontmoetingen nogal afgenomen; waren er voorheen gemiddeld zo'n twintig heren aanwezig op een soosavond, het laatste jaar, zonder coronamaatregelen, schommelde dat aantal rond de acht tot tien man. Het lijkt er op dat de animo voor de soos aan 't verdwijnen is, en de Regenten konden er niet precies de vinger op leggen wat de oorzaak daarvan is. Is het gewenning, zijn de heren druk met andere zaken, past een min of meer traditionele soos niet meer in het huidige tijdsbeeld, kortom, de reden daarvan laat zich raden.

M.i.v. 1 januari 2023 ondergaat de herensoos daarom een belangrijke verandering: na 36 jaar schrikbewind van Regenten, feitelijk het Bestuur, trekken de huidige Regenten zich terug. Nieuwe aanwas om de soos te leiden diende zich niet aan en mede daarom wordt alle initiatief nu neergelegd bij de leden zelf. Geen geregel meer van soosavonden en jaarlijkse activiteiten door Regenten, maar alles georganiseerd vanuit de leden. Waar niet aan te tornen valt is een soosavond op de tweede vrijdag van de maand, de naam Herensociëteit voorheen De Nuts Neut, en het onderhoud van het Willy Dobbeplantsoen, een plicht van de leden. De huidige Regenten verwachten met deze gewijzigde vorm van organisatie meer betrokkenheid en vooral initiatief van de leden, en hopen daarmee klaar te zijn voor nog vele jaren geanimeerde soosavonden en af en toe een bijzondere activiteit. De tijd zal het leren! 

Beumer, Regent-Senior, Feith E., & Van der Werf, Regenten, Lutgerhorst, Assistent-Regent, december 2022. 

MannetjesBasisSoosBruin

--------------------------

De Beschermheer van onze soos Ton Strien heeft op 27 oktober 2022 met een persoonlijke boodschap aan "zijn" leden kenbaar gemaakt dat met het einde van zijn burgemeesterschap van Olst-Wijhe op 1 september 2022, tevens een einde is gekomen aan zijn functie van Beschermheer.
Vanzelfsprekend betreuren we ook dat besluit, maar begrijpen doen we het zeker. Ton was onze Bescherm-heer van 11 maart 2016 tot 1 september 2022, en stond de Regenten met goede raad bij als dit een enkele keer nodig was. Ton staat bij ons te boek als de beste Beschermheer ooit, en dat predikaat houden we in ere tot in lengte van dagen!
-------------------
-------

Afscheid Ton Strien

Donderdag 22 september 2022 nam Ton Strien met een druk bezochte receptie in het Holstohuis na 15 jaar definitief afscheid van zijn burgemeesterschap Olst-Wijhe. Het was voor Ton, zo werd verwacht, niet te doen met alle aanwezigen een woord te wisselen en daarom was voor een totaal andere invalshoek gekozen: sprekers en een afscheidsrede van Ton (uw correspondent kon wegens corona niet aanwezig zijn, en put daarom uit “van horen zeggen”).
Namens onze sociëteit ontving Ton een VVV-bon, zodat hij vrij is zijn eigen cadeau te kiezen. Zeker, wij gaan burgemeester Strien beslist missen, maar hopelijk hebben wij onze Beschermheer nog!


Foto: Gerhard Aberson.

--------------------------

Op 14 september 2022 waren 10 heren weer actief voor De Zonnebloem. Dit keer werd een aantal lichamelijk gehandicapte ouderen vanaf Averbergen van en naar de grote tent gereden in hun rolstoel of van huis opgehaald. In het kader van de start van het jaarlijkse Olster feest werd hen een leuke middag met zanger Marco aangeboden.
Waar we ‘t voor deden, doe eens wat voor bijvoorbeeld gehandicapte ouderen, is ook dit keer weer geslaagd; zij én wij hadden een gezellige middag en De Zonnebloem was blij met onze hulp! 


Foto: Evert Feith.

--------------------------

Yvonne van Mastrigt waarnemend burgemeester Olst-Wijhe

Yvonne van Mastrigt (57) is vanaf 5 september 2022 waarnemend burgemeester van de gemeente Olst-Wijhe. Het is niet voor het eerst dat ze deze functie bekleedt; de afgelopen zes jaar was ze waarnemend burgemeester in Hoorn, Stichtse Vecht, Stadskanaal en Woudenberg. Van Mastrigt is lid van de PvdA. 
Yvonne van Mastrigt studeerde Nederlands Recht, waarna ze onder meer werkte bij de politie in Rotterdam en Utrecht en als bedrijfsjurist bij de Nederlandse Spoorwegen. Politiek bestuurlijk deed ze haar eerste ervaring op als voorzitter van het Rotterdamse stadsdeel IJsselmond.
Van Mastrigt, een geboren Utrechtse, is door de Commissaris van de Koning Andries Heidema aangesteld als waarnemend burgemeester. "Ik heb waardering voor de wijze waarop Yvonne van Mastrigt zich de afgelopen jaren in meerdere gemeenten in het land heeft ingezet als waarnemend burgemeester", zegt Heidema. "Ze weet zich goed in te leven in wat nodig is in het gemeentebestuur."
Naar verwachting is eind 2023 de te starten sollicitatieprocedure afgerond en zal bekend worden wie uiteindelijk de nieuwe burgemeester Olst-Wijhe wordt.


--------------------------

Op 2 september 2022 bracht een kleine delegatie van onze herensoos per trein een bezoekje aan onze dierbare neven, t.w. de Haagse Cercle TGIF.
De Olster- en Haagse heren wandelden mèt gids door het Haagse, verdorstten bepaald niet, genoten van een aangenaam diner, wisselden enkele aandenkens uit en hadden het uiterst gezellig. Bepaald geen straf dus, en het verbaast ons elk jaar weer, dat niet méér Olster heren aanwezig zijn bij deze “Haags/Olster uitwisseling”.


--------------------------

Volkomen onverwacht ontvingen wij op 11 juli 2022 het onderstaande persbericht. Of het neerleggen van zijn functie als burgemeester tevens gevolgen heeft voor zijn functie van Beschermheer van onze soos is ons nog niet duidelijk.

 

PERSBERICHT

Burgemeester Ton Strien van Olst-Wijhe stopt

Burgemeester Ton Strien (64) legt na 15 jaar op 1 september 2022 zijn functie bij de gemeente Olst-Wijhe neer. Het begin van de nieuwe collegeperiode is volgens hem een goed moment om deze stap te zetten. Ton Strien hierover:

“Vanaf september 2007 heb ik in Olst-Wijhe het ambt van burgemeester met liefde en passie mogen uitoefenen. De manier waarop ik het burgemeesterschap probeer in te vullen, geeft veel, maar het vraagt ook veel. En toch kan en wil ik het niet anders.
Ik heb mij daarom de vraag gesteld of ik die passie ook de komende jaren nog kan opbrengen. Er ligt nu een mooie strategische raadsagenda en een daarop gebaseerd bestuursakkoord en bovendien hebben we sinds 5 juli een nieuw college. Voor mij een passend moment om het stokje over te dragen.

Daarom heb ik besloten om met ingang van 1 september mijn functie neer te leggen. Ik dank iedereen met wie ik de afgelopen 15 jaar heb mogen samenwerken. Het was een groot voorrecht om burgemeester van Olst-Wijhe te mogen zijn en houd hieraan voor altijd dierbare herinneringen over.”

Ton Strien werkte ruim 32 jaar in het openbaar bestuur, onder andere als statenlid in de provincie Utrecht en wethouder in de gemeente Houten.
Het is op dit moment nog niet bekend wie de tijdelijke opvolger van de burgemeester zal worden. Dit is in handen van de Commissaris van de Koning van Overijssel.

In de videoboodschap ‘Ton Strien voor het laatst op de lijn’ vertelt hij over zijn besluit: https://youtu.be/r3_um0uWric


Vorige pagina: Alléén voor leden
Volgende pagina: Actueel, archief 1