Hoe 't begon

Welnu, het geschiedde in die dagen, ten tijde van het politiek café op woensdag 19 maart 1986 in café Boeve. De heren stonden aan de tap, het was gezellig. Men trok de conclusie dat zoiets gezelligs voor heren zelden voorkwam. Er was een leemte. Voor Ons Genoegen Is Deze Opgericht (V.O.G.I.D.O.), opgericht in 1930, was al lang terziele en iets als een sociëteit bestond niet meer in Olst.


Het bord van V.O.G.I.D.O. is bewaard gebleven en is te zien bij Restaurant 't Veerhuys te Olst.

De heren in het Nutsbestuur Olst, creatief als immer, haakten hierop in en zonden op briefpapier van 't Nut (hetgeen ze later zuur zou opbreken) een oproep aan diverse heren (Hier de bewuste brief, namen verwijderd). De heer L.B. (Bertus) Boeve, propriétaire van het Veerhuis, hoorde toevallig van dit idee en bood spontaan zijn fraaie café-restaurant (classificatie "betere middenklasse") aan voor dit nobele doel. Als voorwaarde verbond hij aan zijn aanbod, dat alle post bestemd voor de Herensoos naar de Veerweg 24 moest worden gezonden.


Bertus Boeve.

De eerste bijeenkomst was op vrijdag 4 april 1986 (tevens de oprichtingsdatum) en er kwamen ca. 30 heren. Het bestuur (de "Regenten") benoemde zichzelf voor het leven en kwam aldus in handen van drie naar later bleek uiterst deskundige heren: Regent Aberson, Regent Beumer en Regent Eilerts (Regent Beumer werd in 1988 ingevolge zijn 50ste verjaardag door Aberson en Eilerts benoemd tot Regent-Senior).

Omdat de dames in het Nutsbestuur het absoluut niet eens waren met de werving van leden ten behoeve van een herensociëteit op het briefpapier van 't Nut, kozen de heren de naam Herensociëteit De Nuts Neut. Daar waren de dames het evenmin mee eens, waarop definitief werd gekozen voor Herensociëteit voorheen De Nuts Neut.
De doelstelling werd "bevordering van onderling gezellig verkeer en bevordering van het welzijn van Heren". Een enkeling riep "het trotseren van de emancipatie-golf tot in lengte van dagen".


Foto: Gerhard Aberson.

De doelgroep werd: "Heren in achterstand-situaties, die zich, vanuit een comfortabele zetel en achter glas en bitterbal, oriënteren op de samenleving in al haar facetten". Dat alles onder de noemer "Uw genot is café Boeve's melange". Pas later, op 9 december 1988, stelden de bestuurders een reglement vast (link naar reglement); heden ten dage is het reglement hier en daar wat achterhaald. Zo zien wij ons bijvoorbeeld anno nu niet aankomen met daadwerkelijke invulling van de eerste zin in artikel 9.

De bijeenkomsten van de soos vinden altijd plaats op de tweede vrijdag van de maand. De reden daarvan is, dat na de oprichtingsvergadering in 1986 enkele leden niet op de (oorspronkelijk vastgestelde) eerste vrijdag van de maand aanwezig konden zijn. Zij konden wel de week daarop, de tweede vrijdag. De bewuste heren zijn nooit meer teruggezien, maar de tweede vrijdag van de maand is sindsdien de reguliere soosavond.

Omdat de heren met de soos wel eens Kerstmis met een Kerstdiner wilden vieren werd in december 1986 een datum tegen de Kerstdagen afgesproken. Uitbater Bertus Boeve werd echter in het ziekenhuis opgenomen en het diner moest worden uitgesteld. Tegen de tijd dat Bertus hersteld was, was het maart en op de tweede vrijdag in maart 1987 werd het uitgestelde Kerstfeest met diner alsnog gevierd. Meer over de Kerstviering vindt u hier.

Wegens de afnemende gezondheid van Bertus Boeve moest er noodgedwongen afscheid worden genomen van het café van Bertus en op vrijdag 14 juli 1989 was er de laatste soosavond. Vanaf vrijdag 11 augustus 1989 resideerde de soos bij Café Joh. Boerhof op de Boskamp. Wegens nieuwbouwplannen (en dus sloop) hadden de heren na bijna 20 jaar daar de laatste soosavond op vrijdag 12 september 2008, om op vrijdag 10 oktober 2008 te verkassen naar het huidige onderkomen: Restaurant 't Veerhuys (het toenmalige café Boeve!). Terug naar de plek waar 't allemaal begon.

In 2007 nam Regent Aberson afscheid van de soos en bestond het Regentschap nog uit twee Regenten: Beumer en Eilerts. Assistent-Regent Van der Werf (Assistent sinds november 1998) werd in maart 2011 Nuntiaal ingezegend tot Regent, waarmee het Regentschap weer drie heren telt.

Op 11 maart 2016, tijdens de viering van het 30-jarig jubileum van de soos, trad Regent Eilerts af, en werd Evert Feith door de Nuntius ingezegend tot Regent. Reint Eilerts werd deze avond door het nieuwe Regentschap benoemd tot het Gouden Lid en ontving de daarbij behorende gouden trofee.  

Op 8 juli 2016 is het Regentschap uitgebreid met Ronald Lutgerhorst als Assistent-Regent. Behaalde resultaten uit het verleden bieden echter geen garantie voor de toekomst. ;-) 

Vandaag de dag is er een stabiel ledenbestand van ca. 35 heren, waarvan er gemiddeld 12-15 leden op een soosavond aanwezig zijn en hebben er vele, vele activiteiten plaatsgevonden.


Foto: Hans Holthuyzen.


Foto: Hans Holthuyzen.


Vorige pagina: Actueel, archief 3
Volgende pagina: Kerstmis in maart