Titels

Leden die zich in min of meerdere mate uitzonderlijk verdienstelijk maken voor de soos, of bij héél bijzondere gelegenheden, kunnen door de Regenten worden onderscheiden met een titel. Althans, als het hen behaagt. Binnen de sociëteit kennen we inmiddels de volgende titels:

Adjudant der Regenten (Sjoerd Kuipers )
Ambassadeur in bijzondere dienst voor het overzeese gebiedsdeel Welsum (Anton Bosch)
Aspirant Proefmeester (Evert Feith)
Assistent-Regent (Ronald Lutgerhorst)
Beschermheer (Ton Strien)
Beschermvrouwe (Hermine Boerhof )
De Slimste Heer 2017 (Gerard Feith)
De Slimste Heer 2018 (Evert Feith)
De Slimste Heer 2019 (Ronald Lutgerhorst)
Directeur van de Kemmebank, Everybody Happy (Geert-Jan Kemme)
Directeur van de Kemmestichting, het Wetenschappelijk Bureau i.o. (Geert-Jan Kemme)
Geschutsheer der Eerste Klasse (Erik de Gier)
Gouden Lid (Reint Eilerts (oud-Regent))
Heer van Eer, 10 heren van 't eerste uur (Gerhard Aberson, oud-Regent, geen lid meer), Marinus Beumer, Anton Bosch, Pieter Boxman (geen lid meer), Harry Brink (†), Reint Eilerts, Arnold Kuiper, Sjoerd Kuipers (†), Hans olde Hanhof (geen lid meer) en Piet Peters (†). 
Hoofd Interne Dienst (Jan Hijlkema, geen lid meer)
Hoofd SysteembeHEER (Gerard Feith)
Kapellmeister (Gerrit Samson )
Meester Huisdrukker (Erik de Gier)
Muntmeester (Arnold Kuiper)
Nuntius (Bernhard ten Have)
Plantsoenschout (Floris den Dunnen †)
Projectleider Natuurlijke Herinrichting Willy Dobbeplantsoen-Zuid (Wil Gerritse)
Rechterhand van de Directeur van de Kemmestichting, het Wetenschappelijk Bureau i.o (Sjef Oerlemans, geen lid meer, ook wel incidenteel Rechterhand van Regent-Senior)
Regent, 2x (Evert Feith en Rob van der Werf, voorheen Gerhard Aberson en Reint Eilerts)
Regent-Senior (Marinus Beumer)
Ritmeester der MC Vol Graag (Sjoerd Kuipers )
Royalty Watcher (Harry Brink )
Water-Hoofd (Martin Hafkamp)
Wetenschappelijk Medewerker van de Kemmestichting, het Wetenschappelijk Bureau i.o. (Gerrit Samson )
Zonne(bloem)koning alias Louis XIV (Ruud Klarenbeek)

Het wachten is nog op de Chef Titelbeheer.


Tien Heren van Eer (Foto: Gerard Vrakking, De Stentor).Vorige pagina: Kleur de plaatjes in
Volgende pagina: Juliana, onze vorstin