Julianaboom


Er is altijd al een bijzondere band geweest tussen Olst en onze oud-vorstin Juliana. Wellicht komt het door de bezoekjes die Juliana met enige regelmaat bracht aan een vriendin op landgoed de Haere. Of misschien was het wel de korte "aanwezigheid" in Olst van Hare Majesteit, die het dorp in haar koninklijke trein met hoge snelheid passeerde, waardoor tal van mensen die zich langs de spoorlijn hadden genesteld zelfs geen glimp konden opvangen van de vorstin. In ditzelfde Olst is in de jaren ‘80  Herensociëteit voorheen De Nuts Neut opgericht, waarvan de heren grote bewonderaars zijn van deze "liefste vorstin van dee'z aard".

Bijna elk dorp heeft z'n eigen Julianaboom, maar laat het nu uitgerekend in Olst zijn dat daar de Julianaboom ontbreekt! Ooit stond er in Olst wel degelijk een Julianaboom, geplant ter gelegenheid van de geboorte van Prinses Juliana op 30 april 1909, maar die boom is al tientallen jaren en om onduidelijke redenen verdwenen. Hoogste tijd daar wat aan te doen en sinds 20 maart 2014, de tiende sterfdag van onze geliefde oud-vorstin, siert ter ere van de vorstin een fraaie koningslinde, de Julianaboom, het Willy Dobbeplantsoen. 

De Regenten plaatsten vooraf een fraai hekwerk t.b.v. bescherming rond de boom, het ingegraven vat nucleair afval werd verplaatst naar de andere hoek, op de asfaltweg in het plantsoen werd nieuwe belijning aangebracht, de bankjes werden opnieuw geverfd, het gras werd kort gemaaid, kortom, het plantsoen was gereed voor het planten van de Julianaboom en de ontvangst van de gasten. 

Het was gezellig druk tijdens de plant-plechtigheid die werd verricht door de uiterst sympatieke Johan Vlemmix, de van radio en TV bekende Royalty Watcher (en nog veel meer!) uit Eindhoven, Leo Roelvink (†), voormalig hoofd groenbeheer bij de gemeente Olst-Wijhe en Regent-Senior Marinus Beumer. 

Johan Vlemmix hield een leuke toespraak vol met mooie anekdotes (zo bezit hij bijvoorbeeld een bril van Juliana!), burgemeester Ton Strien speechte op zijn eigen meesterlijke wijze, Thijs Poelhekke, ons ere-lid én dorpsdichter van Raalte, droeg een fraai, voor deze gelegenheid geschreven gedicht voor, de zon was heerlijk aanwezig, er waren genodigden, er waren Regenten en leden van de soos, er was pers en er waren vele belangstellenden. En natuurlijk waren er Hollandsche hapjes-met-een-prikkertje (met Nederlandsch vlaggetje én oranje wimpel!), er was natúúrlijk oranjebitter, er was jus d'orange en er was wodka. Het was nog lang gezellig, in het Willy Dobbeplantsoen. Matthijs Oppenhuizen berichtte erover in De Stentor, editie Salland op de  voorpagina en de vervolgpagina.

Update 24 januari 2015:

Helaas is de laatste aanwinst in het Willy Dobbeplantsoen, de Julianaboom die wij plantten op 20 maart 2014, nog geen jaar geleden, sinds vandaag, 24 januari 2015, ter ziele. Het nog ranke boompje zal niet zijn bezweken aan grote hoeveelheden sneeuw op z’n talloze takken, dus kunnen we niet anders dan aannemen dat dit een moedwillige daad is. De Regenten en leden van sociëteit “Voorheen de Nutsneut” zijn bijzonder aangeslagen. Zij betreuren het zeer dat deze actie juist gericht is tegen de meest vredelievende monarch die ons land gekend heeft. Het schild dat aan het boomhek is bevestigd vermeldt ook dat het gaat om “de liefste vorstin van deez’ aard”.

De eerste Julianaboom, die aan de Stationsstraat stond stierf na ongeveer 70 jaren een vroegtijdige dood. Voor de Julianaboom die door Leo Roelvink, Marinus Beumer en ’s lands grootste Oranjefan Johan Vlemmix in het Willy Dobbeplantsoen werd geplant,  kwam het einde al na 10 maanden.

De heren van “Voorheen de Nutsneut” laten zich niet uit het veld slaan; op 20 maart 2015, op de elfde sterfdag van hun geliefde vorstin zal op dezelfde plek de derde Olster Julianaboom geplant worden.

Matthijs Oppenhuizen schreef er een artikel over in De Stentor, editie Salland, d.d. 27 januari 2015

Update 21 maart 2015:

Op vrijdag 20 maart 2015, op de 11de sterfdag van Juliana is in het Willy Dobbeplantsoen een nieuwe koningslinde geplaatst, die spontaan werd geschonken door hovenier Huub Kappert van de Boskamp. De boom werd onder toeziend oog van een klein gezelschap geplant door Regent-Senior Marinus Beumer en Leo Roelvink. Nuntius Bernhard ten Have zegende de boom met Oranjebitter, waarmee een veilig en voorspoedig voortbestaan van de linde lijkt gegarandeerd. Op 21 maart 2015 meldde De Stentor (Matthijs Oppenhuizen) over de bijeenkomst, HIER te lezen. 

De eerste Julianaboom in Olst, die om onduidelijke redenen is verwijderd. Met bijzonder veel dank aan Gerhard Aberson, oud-Regent, voor het leveren van deze fraaie zwart/wit foto's. 


 


 20 maart 2015, de herplanting van de Julianaboom: