Vandalen in plantsoen

Al steken de leden van de Herensociëteit v/h De Nuts Neut veel tijd en liefde in het tuinonderhoud van het Willy Dobbeplantsoen, helaas moeten we ermee leren leven dat met enige regelmaat vernielingen worden aangericht aan fiets én bankjes in het plantsoen. Het is zelfs voorgekomen dat de complete fiets verdwenen was, hoewel toch goed vastgelast, die later is teruggevonden in de vijver. Ook het naambord "Willy Dobbeplantsoen" heeft het al moeten ontgelden, zodat ook dat bord moest worden vernieuwd. Het is jammer dat niet iedereen het kan opbrengen af te blijven van andermans eigendommen.

Gelukkig hebben we fijne leden en relaties die spontaan een nieuwe fiets doneren (in de loop der tijd zijn er al 5, 6 fietsen vernieuwd), reparaties verrichten, de fiets nóg beter vastlassen en de bankjes zo veel als mogelijk hufterproof maken. Leden van de soos en Maarten Blind (†), bedankt!

Aangifte vernieling fiets in Willy Dobbeplantsoen, 6 januari 2000                     

Nieuwe fiets in Willy Dobbeplantsoen, de Telegraaf d.d. 22 juli 2000         

Aangifte vernieling bankjes in Willy Dobbeplantsoen, 23 juni 2003
             

        


Vorige pagina: Biatlon in plantsoen
Volgende pagina: HPO