Plantsoenonderhoud, asfalt, 2011

De laatste keer dat het Willy Dobbeplantsoen opnieuw werd geasfalteerd was in 2008, nadat de Regenten hadden geconstateerd dat het wegdek niet meer in goede staat was en dit ongelukken zou kunnen veroorzaken voor passanten.

Onze correspondent te Lichtenvoorde, Arnold Kuiper, vond het in oktober 2011, na een kundige en diepgaande inspectie de hoogste tijd dat het wegdek opnieuw onder handen genomen zou worden. Hij nam dan ook onmiddellijk initiatief en op 30 november 2011 werd de weg in het plantsoen voorzien van een nieuwe toplaag.

Vriendelijke heren van Acon BV (Asfalt Combinatie Oost Nederland), in samenwerking met SV Infragroep, gingen op voordracht van ons lid Kuiper geheel belangeloos aan de slag en het resultaat mag er zijn, het plantsoen ligt er wederom skier bij. De witte strepen worden later aangebracht. Een voetgangersoversteekplaats wordt op dit moment niet overwogen.

Met dank aan Arnold Kuiper voor zijn doortastend initiatief, aan Floris den Dunnen voor het maken van de fraaie foto's en last but beslist not least aan de heren van Acon BV.

Hieronder een aantal foto's van de werkzaamheden, alle foto's treft u aan in het Fotoalbum.Vorige pagina: Plantsoenonderhoud, asfalt, 2008
Volgende pagina: Maxima in plantsoen