Print deze pagina

Sipbokaal

De Sipbokaal is door de Herensociëteit v/h De Nuts Nut in 2008 ingesteld en wordt op voordracht van een vakbekwame jury onder aanvoering van naamgever Sip Lubbers (die meer dan een kwart eeuw correspondent was voor de Stentor), jaarlijks uitgereikt aan een persoon of groep van personen die zich positief hebben onderscheiden in of voor Olst en daarmee spraakmakende artikelen in de media hebben behaald. De jury die bepaalt wie de winnaar van de Sipbokaal wordt, bestaat uit de heren Lubbers, Bosch en Eilerts.

2019

De Sipbokaal over het jaar 2018 (de 12e inmiddels) is op vrijdag 8 maart 2019 tijdens de Kerstviering bij Café-Restaurant Bijsterbosch te Welsum uitgereikt aan Hans van der Heijden, columnist van de rubriek "Gespot" in het weekblad "de Huis aan Huis Reklamix". Sip Lubbers, de naamgever van de Sipbokaal, las het juryrapport voor en overhandigde de Sipbokaal aan de gelukkige winnaar. 

Juryrapport:

`In ieder mens zit een verhaal en als er geen verhaal in zit, is dat het verhaal’,
Deze wijze raad kreeg ik mee van wijlen Bert Molenaar toen ik medio de jaren tachtig van de vorige eeuw pas was begonnen als correspondent van, toen nog, het Sallands Dagblad. Dat er in ieder mens een verhaal zit, bewijst Hans van der Heijden al vele jaren met zijn rubriek Gespot in de Huis aan Huis Reklamix.
Elke week interviewt Hans iemand in het verspreidingsgebied van dit regionale weekblad. Honderden mensen hebben inmiddels hun verhaal gedaan. Regelmatig zijn dit mensen die al een zekere bekendheid hebben, weer anderen en dat zijn er velen, waren tot dan toe minder bekend bij het grote publiek, maar hun verhaal maakte dat ook zij daarna tot de groep van BS-ers (Bekende Sallanders) zijn doorgedrongen.
Heel opmerkelijk is, dat Hans van der Heijden zelf niet in het verspreidingsgebied van de krant woont,  maar inmiddels wel heel veel mensen in dit gebied heeft leren kennen.
Het wachten is nog steeds op een compilatie van zijn mooiste verhalen in boekvorm zodat al die mooie verhalen voor de toekomst bewaard kunnen worden.
Sip Lubbers.

Burgemeester Ton Strien, Beschermheer van de sociëteit sprak ook nu weer zijn jaarlijkse, hilarische rede uit, waarin vele zaken de revue passeerden.

En 't is voor het eerst in de nu 12 jaar dat de Sipbokaal is uitgereikt, dat we géén eigen foto van de winnaar maakten. De ene Regent dacht van de andere dat 'ie foto's maakte, terwijl..... enfin, wij schamen ons diep. Gelukkig is er altijd nog onze back-up, de vertrouwde "de Huis aan Huis Reklamix", die wél een foto maakte!


Vorige pagina: Viering Wim T. Schippers 70 jaar
Volgende pagina: Sipbokaal, archief